Rehabilitació d’Edificis i Façanes

Rehabilitació d’Edificis i Façanes

Som especialistes en la rehabilitació d’edificis i façanes, elaborem un estudi ampli i extens per tal d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Garantim sempre la nostra professionalitat i donem una especial importància a la seguretat dels nostres treballadors, formats específicament per a fer treballs en alçada.

Les agressions climàtiques, la pol·lució i els moviments alteren els revestiments de les façanes, aquestes alteracions es manifesten amb despreniments, esquerdes o alteració del color de la pintura. És important detectar els problemes de les façanes a temps per reparar-les i evitar consequències majors.

AGGSA tenim molt present la importància del tractament de residus que generem durant les nostres obres i la importància de l’elecció dels productes amb els que treballem. Un dels nostres valors principals és la sostenibilitat i tenir cura del medi ambient.

ContactA amb nosaltres

Envia’ns un mail

9 + 1 =

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable AÏLLAMENTS GENERALS GIRONINS, SA.

Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Cases Noves, 78 17200, Palafrugell o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a administracio@aggsa.com.

Els agents externs provoquen danys a la façana que s’han de reparar per un correcte manteniment de l’edifici. Aquests petits desperfectes poden causar greus perjudicis a les façanes si no s’hi posa remei a temps.

 

  • Acumulació de brutícia: problema estètic desencadenat per la pol·lució.

 

  • Aparició de microorganismes: es deuen als problemes d’humitat propiciats pel clima i la orientació de la façana. Degraden el revestiment.

 

  • Esquerdes i fissures: són el símptoma d’una deficiència en la construcció o d’un moviment sísmic. És necessari contactar amb professionals ja que poden afectar a la seguretat de l’edifici.

 

  • Envelliment de la pintura: pot dilatar-se i formar esquerdes o desprendre’s a causa del seu desgast.

 

  • Humitats per filtració i capil·laritat: es produeixen per la presència d’esquerdes o l’ús de materials de mala qualitat. Pot causar problemes a l’interior i exterior de l’edifici. La humitat per capil·laritat es produeix quan aquesta s’absorbeix des del terra pel material de la façana. Pot causar problemes de microorganismes i males olors, es recomana la ràpida reparació.

 

  • Pèrdua del revestiment: fragments de revestiment despresos de la façana, causat per esquerdes i humitats que provoquen que el revestiment perdi adherència i acabi cedint. Caldrà avaluar si és necessari reemplaçar tot el revestiment o si es pot reparar per parts.

 

 

Solucions

Recordem que si es va fent un manteniment constant i adequat dels edificis les reparacions soldran ser senzilles i poc costoses. És necessari que les façanes es pintin periòdicament i que s’hi revisin les esquerdes per evitar problemes majors.

 
 
 
AGGSA ens encarreguem d’estudiar les patologies de les façanes i trobar les solucions adequades per a cada cas.

Rehabilitació d’Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial