Tractaments de formigó

L’alcalinitat que té el formigó ofereix a l’armadura una protecció davant la corrosió, anomenada passivació. Però aquesta alcalinitat va disminuint amb el temps, a causa del procés de carbonatació que es produeix per la reacció del CO2 (diòxid de carboni), present a l’atmosfera, amb el formigó.

 

 

Carbonatat, el formigó queda desprotegit i amb la humitat i les pluges, les estructures de ferro de l’interior del formigó s’oxiden. En oxidar-se, augmenten de volum i el formigó s’acaba trencant provocant esquerdes i despreniments.

Aquest procés s’accelera quan el formigó és molt porós o hi ha poc gruix de recobriment de les armadures (menys de 2 cm). Les conseqüències es veuen en balcons, fronts de forjat, elements decoratius, on els revestiments es desprenen i les armadures queden exposades.

 

Des d’AGGSA estudiem el tipus de formigó i dissenyem les solucions pertinents per a cada cas. Eliminem el formigó danyat, reparem el ferro mitjançant un procés d’imprimació i finalment reconstruïm el formigó mitjançant el procés de carbonatació per evitar la re-aparició del problema.

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53