Tractament d’Amiant

Tractament d’Amiant

Solucions, tractament i millora pel nostre medi ambient!

 

AGGSA porta molts anys treballant i a la vegada tenint cura del medi ambient, ens caracteritzem per minimitzar l’impacte ambiental de les nostres feines i un dels nostres objectius principals és la bona gestió de residus.

 

L’amiant és un grup de minerals amb excel·lents propietats mecàniques, químiques i resistents, gràcies a les seves propietats va ser un material molt utilitzat en el sector de la construcció. Podem trobar l’amiant en les construccions fetes d’uralita, aïllants i també en canals i dipòsits d’aigua. No obstant això, al 2002 es va prohibir el seu ús i comercialització per ser perjudicial tant per la nostra salut, com pel medi.

 

Segons l’estudi de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball  els materials amb amiant tenen un cicle de vida d’entre 30 i 50 anys. Per aquest motiu, a dia d’avui encara queden cobertes o dipòsits fets amb uralita i cal renovar aquestes estructures. D’això només se’n pot encarregar una empresa especialitzada que disposi dels permisos adients per aquest tipus d’obra.

 

Per aquest motiu AGGSA té molt present poder donar als clients una solució a les cobertes d’amiant, tan perjudicial pel medi ambient i la salut. Perseguint aquest objectiu els professionals d’AGGSA han ampliat els seus coneixements amb formació específica per dur a terme tasques de tractament d’amiant respectant la seva pròpia salut i gestionant els residus de manera sostenible. D’aquesta manera podem donar un servei integral desmantellant l’amiant, tractant correctament els residus i instal·lant una coberta nova ecològica i eficient.

 

Si teniu estructures fetes amb amiant no dubteu en contactar amb nosaltres per trobar una solució i vetllar per la vostra seguretat i pel medi ambient.

 

Projectes

Retirada d’Amiant – Palamos

Retirada Amiant – Camallera

Retirada d’Amiant – Arbúcies

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial