Linea de Vida

Linea de Vida

Linea de Vida

Linea de Vida

 LÍNIES DE VIDA

LA SEGURETAT EN EL TREBALL NO ÉS UNA OPCIÓ!

Per a AGGSA Grup, una línia de vida, abans que normativa, ens proporciona tranquil·litat. Però per als nostres professionals, és confiança cap a un mateix i per la feina ben feta. La seguretat SEMPRE és la prioritat.

La línia de vida és una protecció anticaiguda tant per treball verticals com horitzontals, propiciant així més mobilitat de l’àrea de treball i una seguretat màxima al treballador. No obstant,  a més, augmenta la capacitat de treball del treballador.  Si, es produeix una caiguda, automàticament, s’activa un fre que fa que ho impedeixi.

Nosaltres treballem amb línia de vida, però també en fem el muntatge d’una línia de vida o punt d’ancoratge.

Existeixen dos tipologies dintre de la línia de vida.

  • TIPOLOGIA DE CARÀCTER PERMANENT O TEMPORAL –> Estan especificades a les Normes sobre Equips de protecció individual.
  • TIPOLOGIA VERTICAL O HORITZONTAL

On s’instal·len les Línies de Vida?

S’instal·len en llocs on hi ha elevat trànsit de persones per a realitzar treballs de manteniment, etc.

Quantes persones poden anclar-se a una Línia de Vida?

  • Les d’anclatge vertical, es reserva únicament a una persona.
  • Les d’anclatge horitzontal, poden haver-hi dos o tres persones, depenent de la línia de vida en qüestió. Sempre ha de constar per escrit el pes suportat i les persones a anclar-s’hi, perquè si no respectem les normes, ens podem supeditar a una caiguda múltiple.

En l’àmbit de la protecció i seguretat, distingim entre: Protecció individual i col·lectiva. Les diferències més fonamentals entre elles, es basen en què la individual necessiten un manteniment d’inspecció anual mentre que la col·lectiva no fa falta aquesta inspecció. La Col·lectiva en destaquem la seva col·locació en baranes o xarxes i la individual, poden ser amb cable o rail.

CATALEG LINIA DE VIDA:

[shareonedrive dir=”01YEC5EJUBLHCR5F2MEBAILE6VTDQVPVVO” mode=”files” viewrole=”all” downloadrole=”all” showext=”0″ search=”0″ showbreadcrumb=”0″]

DEMANA INFORMACIÓ:

Nom

Email

Telèfon

El teu missatge