IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES

IMPERMEABILITZACIÓ

IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRASSES

IMPERMEABILITZACIÓ i HUMITAT

IMPERMEABILITZACIONS DE COBERTES  i TERRASSES I HUMITATS

Les cobertes  i les terrasses són l’element de l’edifici que necessita ser revisat periòdicament i que ha de tenir un manteniment elevat per tal d’evitar problemes innecessaris.

Fem impermeabilitzacions de cobertes i terrasses amb impermeabilitzants líquids continus que s’adhereixen a la superfície.

ALTRES TIPOLOGIES D’HUMITATS:

Una de les conseqüències d’una mala impermeabilització és la humitat. Fongs, floridura, condensació, etc. Per a resoldre aquest problema, tenim varies opcions:

  • Humitats per capil·laritat: Acostuma a produir-se degut a una manca d’aïllament i apareixen en llocs molt tancats Humitats per condensació: Es produeix degut a un aïllament tèrmic insuficient.
  • Humitats de filtració subterrànies: Acostumen a sortir a llocs on pràcticament no tinguin cap tipus de sortida.
  • Tractament de juntes de dilatació i esquerdes
  • Fosses d’ascensor: És el mateix que la filtració subterrània perquè les fosses s‘emplenen i no passen la inspecció i per tant els hi demanen que els impermeabilitzin. S’esdevé degut al deteriorament mecanisme ascensor.
  • Dipòsits

Per tant, contacta amb nosaltres perquè et realitzem un estudi per tal de veure quin és el tractament més adient per al teu problema.

DEMANA INFORMACIÓ:

Nom

Email

Telèfon

El teu missatge