Equip Professional i Instal·lacions

Equip Professional i Instal·lacions

Equip Professional i Instal·lacions

EQUIP

Disposem de maquinària, eines, bastides, camió grua, plataformes, línies de vida provisionals, …, etc, en propietat. Tot homologat i apunt per realitzar la feina complint amb la normativa de prevenció de Riscos Laborals vigent. D’aquesta manera es com garantim cadascun dels nostres actes en l’obra.

INSTAL·LACIONS

Per posar-se en contacte amb nosaltres, ens trobarà al c/ Cases Noves 78, baixos de Palafrugell o en el telèfon 972 302 163 o bé per Internet a info@aggsa.com.