Amiant

Amiant

Amiant

Amiant

AMIANT

Solucions, tractament i millora del nostre medi ambient!

AGGSA GRUP, des de fa molts anys ha tingut respecte i cura pel medi ambient, cosa que en els últims anys s’ha vist reflexada en la obtenció del segell de qualitat i medi ambient, per la nostra bona gestió amb els residus i l’especial atenció que dediquem en les nostres feines i el seu impacte ambiental. Coneixedors de les cobertes industrials i del seu estat, vàrem decidir ampliar la nostra formació en aquest camp, completant un cicle, on a més de fer el manteniment, reparació, instal·lació i substitució de qualsevol tipus de coberta, l’amiant era un tema que ens quedava pendent i que una vegada més, sempre en benefici de millorar el servei al client, vàrem adoptar la formació específica i necessària per a poder realitzar aquest tipus de feina especialitzada. D’aquesta forma, donem un servei integral en tractament de amiant, desmantellant i realitzant la instal·lació de una coberta nova ecològica i eficient proporcionant beneficis sobre la inversió.

Què és i per a què s’utilitza l’amiant?

 

L’amiant és un mineral de cost reduït i que s’utilitza  en façanes o teulades com a material d’aïllament acústic i tèrmic. Actualment el seu ús n’està prohibit. No obstant, comptem amb un gran nombre d’edificis que encara contenen elements d’amiant.

 

L’AMIANT I LA SEVA REGULACIÓ

 

¿Com està regulat l’amiant?

 

El Parlament europeu va dictar resolució l’any ’78 establint que l’amiant era una substància cancerígena. No és fins l’any 1999 que la Unió Europea en va prohibir el seu ús i per tant, va dictaminar que es prohibissin a tots els estats membres la seva prohibició donant un termini de 6 anys. Per tant, l’any 2005, tothom havia d’haver regulat les lleis per tal de que es fes efectiu el compliment de la prohibició de l´ús de l’aminat. Per tant, en el nostre àmbit, es regulen les activitats relacionades amb tota operació de demolició o manteniment.

 

 

 

DEMANA INFORMACIÓ:

Nom

Email

Telèfon

El teu missatge