Aïllaments

Aïllaments

Aïllaments

AÏLLAMENTS:

Perquè aïllar un edifici?

Millorar l’aïllament és una acció clau a llarg termini. AGGSA elabora un estudi complert per tal de realitzar una millora del confort tant tèrmic com acústic adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients per tal d’obtenir una millora i una eficiència ecològica.

Com ho fem i amb quins mitjans treballem?

REVESTIMENT TÈRMIC ECOLÒGIC –> Aquí podem definir el revestiment de dues maneres diferents:

  • Exterior –> Sistema SATESistemes d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior”.
  • Interior –> Aquest és el més utilitzat per a la reestructuració de patrimonis històrics i culturals.

Tant el Revestiment tèrmic ecològic exterior com interior, presenten la reducció i estalvi en factures de llum i gas, reducció del calor de l’edifici i del fred a l’hivern, la millora tant del confort tèrmic com acústic, l’increment del valor de l’immoble perquè s’incrementa la classificació energètica.

IGNIFUGACIONS –> Per qualsevol estructura que tingui que estar protegida contra el foc.

ESCUMA DE POLIURETÀ –> Aquí introduïm el concepte “d’Injectat de Cambres d’Aire”, ja que consisteix en injectar l’aïllament tèrmic a tota cambra d’aire descoberta a la façana per a procedir a la seva millora.

Cal remarcar que establint aquest sistema d’Injecció de Cambra d’aire, també s’aconsegueix reduir la despesa energètic fins al 50 %.

FAÇANES VENTILADES –> Reconeguda perquè elimina els ponts tèrmics amb facilitat. És un sistema que permet col·locar diversos materials de revestiment com ara el formigó, laminats, etc.

ENVÀ PLUVIAL –> Tenim diferents envans:

  • Envà pluvial en acabat llis –> Són plaques de ciment reforçades que el que fa és deixar la superfície llisa per tal de realitzar el seu acabat d’una forma més natural amb el seu color d’origen.
  • Envà pluvial acabat perfilat –> Utilitzem, per a la realització d’aquest envà, acer prelacat de diferents colors. Tenim: el perfilat horitzontalment i verticalment. De manera horitzontal, porten una estructura d’omegues entre placa i paret. I vertical, va cargolada amb envans de placa mini-onda.
  • Envà pluvial amb placa mini – onda –> La característica primordial en aquestes tipologies d’envans, és que afavoreixen el revestiment de murs per les seves suaus ondulacions.

 

DEMANA INFORMACIÓ:

Nom

Email

Telèfon

El teu missatge