Rehabilitació D’edificis i Façanes

SOM ESPECIALISTES EN LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I FAÇANES, ELABOREM UN ESTUDI AMPLI I EXTENS PER TAL D’ADAPTAR-SE A LES NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS GARANTITZANT LA NOSTRA PROFESSIONALITAT, UNA MAJOR DURABILITAT DE L’EDIFICI AIXÍ COM LA SEVA SEGURETAT.

CONFIEN EN NOSALTRES UNA LLARGA LLISTA DE PARTICULARS, COMUNITATS DE VEÏNS, ADMINISTRADORS, ARQUITECTES, ENGINYERIES I INDUSTRIES.

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS i FAÇANES:

Som especialistes en la rehabilitació d’edificis i façanes, elaborem un estudi ampli i extens per tal d’adaptar-se a les necessitats dels nostres clients garantitzant la nostra professionalitat, una major durabilitat de l’edifici així com la seva seguretat.

Les agressions climàtiques, la pol·lució i els moviments alteren els revestiments de les façanes aquestes alteracions es manifesten per una superfície pulverulent, l’alteració del color, l’escrostonament, les esquerdes, despreniments…

També fem rehabilitacions de façanes amb un revestiment de morter acrílic, que per la seva composició i formulació són totalment impermeables a l’aigua , tenen una gran capacitat de permeabilitat al vapor de l’aigua.

     Aggsa ofereix:

Aïllament SATE

Per millor l’eficiència energètica dels edificis i millor el confort de la llar, Aggsa ofereix sistemes de Aïllament tèrmic exterior (SATE). Consisteixen en col·locar el Aïllament tèrmic a les parets exteriors d’un edifici, aquesta tècnica millora el rendiment tèrmic general de l’edifici i, per tant, permet un estalvi substancial d’energia.

Tractament de formigó

La alcalinitat que té el formigó ofereix a l’armadura una protecció enfront de la corrosió, anomenada passivació. Però aquesta alcalinitat va disminuint amb el temps, a causa de el procés de carbonatació que es produeix per la reacció de el CO2 (diòxid de carboni), present a l’atmosfera, amb el formigó.

Carbonatat, el formigó queda desprotegit i amb la humitat i les pluges, les armadures s’oxiden. A l’oxidar-se, augmenten de volum, provocant el trencament del formigó i el despreniment de la mateixa.

Aquest procés es va accelerant quan el formigó és molt porós o hi ha poc gruix de recobriment de les armadures (menys de 2 cm).

Les conseqüències es veuen en balcons, fronts de forjat, elements decoratius, on els revestiments es desprenen i les armadures queden exposades.

Amiant

Solucions, tractament i millora del nostre medi ambient!

AGGSA, des de fa molts anys ha tingut respecte i cura pel medi ambient, cosa que en els últims anys s’ha vist reflexada en la obtenció del segell de qualitat i medi ambient, per la nostra bona gestió amb els residus i l’especial atenció que dediquem en les nostres feines i el seu impacte ambiental.

Coneixedors de les cobertes industrials i del seu estat, vàrem decidir ampliar la nostra formació en aquest camp, completant un cicle, on a més de fer el manteniment, reparació, instal·lació i substitució de qualsevol tipus de coberta, l’amiant era un tema que ens quedava pendent i que una vegada més, sempre en benefici de millorar el servei al client, vàrem adoptar la formació específica i necessària per a poder realitzar aquest tipus de feina especialitzada. D’aquesta forma, donem un servei integral en tractament de amiant, desmantellant i realitzant la instal·lació de una coberta nova ecològica i eficient proporcionant beneficis sobre la inversió.

aggsa amiant

Revestiment antifisures

Una de les principals patologies en façanes d’edificis antics són els defectes de fissuració que apareixenper diversos motius i que confereixen a l’edifici d’una imatge deteriorada.
Inicialment aquesta imatge deteriorada és simplement un tema estètic, però amb el pas dels anys si no esposa remei, aquest deteriorament pot arribar a comprometre la durabilitat de el revestiment, i fins i tot la d’algunspunts singulars com ara cantells de forjat, etc., que puguin accentuar el deteriorament progressiu de les façanes.

Muntatge de bastides

Aggsa disposem de bastides i plataformes elevadores  pròpies per qualsevol tipus de actuació o rehabilitació parcial o integral.

aggsa rehabilitació de façanes

aggsa muntatge de bastides

aggsa muntatge de bastides

Substitució de canals

Aggsa ofereix el servei per la substitució de canals que pugin estar deteriorades o foradades per canals ja sigui alumini, pvc o galvanitzades.

També disposem de personal especialitzat per col·locar-les a llocs de difícils abscés

Pintura i decoració

aggsa pintura i decoracio

aggsa pintura i decoracio

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Pintura i Decoració

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53
Open chat