Rehabilitació d’Edificis i Façanes

Som especialistes en la rehabilitació d’edificis i façanes, elaborem un estudi ampli i extens per tal d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. Garantim sempre la nostra professionalitat i donem una especial importància a la seguretat dels nostres treballadors, formats específicament per a fer treballs en alçada.

Les agressions climàtiques, la pol·lució i els moviments alteren els revestiments de les façanes, aquestes alteracions es manifesten amb despreniments, esquerdes o alteració del color de la pintura. És important detectar els problemes de les façanes a temps per reparar-les i evitar consequències majors.

AGGSA tenim molt present la importància del tractament de residus que generem durant les nostres obres i la importància de l’elecció dels productes amb els que treballem. Un dels nostres valors principals és la sostenibilitat i tenir cura del medi ambient.

Els agents externs provoquen danys a la façana que s’han de reparar per un correcte manteniment de l’edifici. Aquests petits desperfectes poden causar greus perjudicis a les façanes si no s’hi posa remei a temps.

 

  • Acumulació de brutícia: problema estètic desencadenat per la pol·lució.

 

  • Aparició de microorganismes: es deuen als problemes d’humitat propiciats pel clima i la orientació de la façana. Degraden el revestiment.

 

  • Esquerdes i fissures: són el símptoma d’una deficiència en la construcció o d’un moviment sísmic. És necessari contactar amb professionals ja que poden afectar a la seguretat de l’edifici.

 

  • Envelliment de la pintura: pot dilatar-se i formar esquerdes o desprendre’s a causa del seu desgast.

 

  • Humitats per filtració i capil·laritat: es produeixen per la presència d’esquerdes o l’ús de materials de mala qualitat. Pot causar problemes a l’interior i exterior de l’edifici. La humitat per capil·laritat es produeix quan aquesta s’absorbeix des del terra pel material de la façana. Pot causar problemes de microorganismes i males olors, es recomana la ràpida reparació.

 

  • Pèrdua del revestiment: fragments de revestiment despresos de la façana, causat per esquerdes i humitats que provoquen que el revestiment perdi adherència i acabi cedint. Caldrà avaluar si és necessari reemplaçar tot el revestiment o si es pot reparar per parts.

 

 

Solucions

Recordem que si es va fent un manteniment constant i adequat dels edificis les reparacions soldran ser senzilles i poc costoses. És necessari que les façanes es pintin periòdicament i que s’hi revisin les esquerdes per evitar problemes majors.

 
 
 
AGGSA ens encarreguem d’estudiar les patologies de les façanes i trobar les solucions adequades per a cada cas.

Pintura Façana – Calella

Pintura Façana – Calella

Retirada d’Amiant – Palamos

Retirada Amiant – Camallera

Retirada d’Amiant – Arbúcies

Rehabilitació d’Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53