AGGSA  (Aïllaments Generals Gironins) recentment ha fet la rehabilitació integral d’un edifici situat a la població costanera de Platja d’Aro.

S’ha intervingut en l’aixecament de terres, impermeabilitzant totes les terrasses i aplicant un gres nou. També s’ha fet la substitució de les baranes de ferro per baranes d’acer inoxidable amb vidre glacejat i la col·locació de tanques de fusta. S’han reforçat els sostres dels balcons per tal d’allargar la vida de l’edifici davant de les inclemències i moviment per assentament.

Respecte la façana, s’ha fet una neteja total i s’han dut a terme les tasques de reparació de fisures existents i l’aplicació de pintura a tot l’edifici. En aquesta tasca s’ha comptat amb el suport de Skyfixers supervisant tots els treballs verticals.

Aquí trobareu un recull d’imatges per poder veure el resultat de les feines fetes.