AGGSA ha realitzat la rehabilitació d’una part de la façana de la C.P. Argonavis, reformant les seves baranes d’obra i tractament d ‘estructura de formigó molt deteriorades degut a la seva situació en un ambient marí molt agressiu.

El seu tractament ha consistit en treure la barana d’obra que contenia una estructura de ferro deteriorada i realitzar una barana nova d’obra amb estructura d’acer inoxidable, més adient per l’ambient on està situada l’obra.

S’han substituït el coronament de pedra artificial per un de mou sense estructura de ferro en el seu interior i s’ha tractat els forjats de formigó amb morters especials per evitar el deteriorament d’ aquets .

Una rehabilitació integral que fa que l’edifici es mantingui per molts anys.

aggsa rehabilitació de façanes aggsa rehabilitació de façanes

aggsa rehabilitació de façanes aggsa rehabilitació de façanes

aggsa rehabilitació de façanes aggsa rehabilitació de façanes