Impermeabilització

La impermeabilització de cobertes, terrasses i teulades, és un dels elements més importants del manteniment d’un edifici. La degradació pel pas dels temps i la manca de manteniment, pot comportar greus problemes d’humitats i filtracions. Les impermeabilitzacions són un dels nostres punts més forts, des de fa més de 50 anys reparem humitats i filtracions en teulats terrasses i cobertes.

Les impermeabilitzacions tenen una durabilitat màxima  d’entre 15 i 20 anys, depenent de les circumstàncies, i arribat el moment s’han de renovar.

Per tenir una bona garantia i tranquil·litat, recomanem fer un petit manteniment un o dos cops l’any depenent del tipus de coberta. Fent neteges i supervisió per tal de mantenir en òptimes condicions la coberta, teulada o terrassa.

ContactA amb nosaltres

Envia’ns un mail

2 + 9 =

ALTRES TIPUS D’IMPERMEABILITZACIONS

HUMITAT PER CAPIL·LARITAT

La humitat per capil·laritat es du a terme quan la humitat de la zona sobre la que està assentada l’edificació puja pels murs. En funció de la porositat del mur la humitat pot arribar al metre i mig d’alçada.

Una de les causes d’aquest tipus d’humitat és la presència d’aigües subterrànies o la mala qualitat del revestiment o aïllament. Cal prestar especial atenció a aquest fenomen durant els mesos de precipitacions.

 

La humitat per capil·laritat es pot detectar per:

 

  • Salnitre i verdet a les parets.
  • Despreniment o esquerdes al revestiment o pintura del mur.
  • Humitat i fred dins l’habitatge.
  • Augment en el consum de la calefacció.
  • Problemes amb la instal·lació elèctrica

HUMITAT PER FILTRACIONS SUBTERRÀNIES

Les humitats per filtracions subterrànies són consequència de les filtracions d’aigua en murs i parets, per falta de drenatge o per transferencia de la humitat del sól exterior als murs de l’edifici. Aquest tipus d’humitat sol afectar a soterranis i garatges subterranis.

Es manifesten amb l’aparició de verdet, salnitre i condenscaions, això fa que es deteriori la pintura i els materials de construcció convertint l’espai en poc saludable. És important prestar atenció a aquest tipus de problemes, ja que poden derivar en humitats importants que afectin a l’estructura general de l’edifici.

HUMITAT PER CONDENSACIÓ

La humitat per condensació es crea quan hi ha excés de vapor d’aigua  l’ambient, aquest tendeix a concentrar-se a les parets més fredes de la casa i forma condensació. El primer símptoma és l’aparició de gotes d’aigua a les finestres a primera hora del matí o la presència de floridura a les parets.

Les principals causes de la humitat per condensació són:

  • Producció excesicvca d’humitat dins l’habittge
  • Ventilació insuficient o inexistent
  • Gran contrast tèrmic entre l’interior i l’exterior de l’habitatge
  • Habitatge hermètic

DIPÒSITS

Pel pas del temps els dipòsits es solen desgastar i esquerdar. Si són de formigó s’erosionen i si son de ferro es rovellen. Aquests fenòmens poden perjudicar el producte que emmagatzemen. Des d’AGGSA realitzem un esduti del problema i oferim els tractaments més adients per a cada tipus de dipòsit.

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53