Impermeabilització

La impermeabilització de cobertes, terrasses i teulades, és un dels elements més importants del manteniment d’un edifici. La degradació pel pas dels temps i la manca de manteniment, pot comportar greus problemes d’humitats i filtracions. Les impermeabilitzacions són un dels nostres punts més forts, des de fa més de 50 anys reparem humitats i filtracions en teulats terrasses i cobertes.

Les impermeabilitzacions tenen una durabilitat màxima  d’entre 15 i 20 anys, depenent de les circumstàncies, i arribat el moment s’han de renovar.

Per tenir una bona garantia i tranquil·litat, recomanem fer un petit manteniment un o dos cops l’any depenent del tipus de coberta. Fent neteges i supervisió per tal de mantenir en òptimes condicions la coberta, teulada o terrassa.

ContactA amb nosaltres

Envia’ns un mail

4 + 12 =

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable AÏLLAMENTS GENERALS GIRONINS, SA.

Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999
de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Cases Noves, 78 17200, Palafrugell o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a administracio@aggsa.com.

HUMITAT PER CAPIL·LARITAT

La humitat per capil·laritat es du a terme quan la humitat de la zona sobre la que està assentada l’edificació puja pels murs. En funció de la porositat del mur la humitat pot arribar al metre i mig d’alçada.

Una de les causes d’aquest tipus d’humitat és la presència d’aigües subterrànies o la mala qualitat del revestiment o aïllament. Cal prestar especial atenció a aquest fenomen durant els mesos de precipitacions.

 

La humitat per capil·laritat es pot detectar per:

 

  • Salnitre i verdet a les parets.
  • Despreniment o esquerdes al revestiment o pintura del mur.
  • Humitat i fred dins l’habitatge.
  • Augment en el consum de la calefacció.
  • Problemes amb la instal·lació elèctrica

HUMITAT PER FILTRACIONS SUBTERRÀNIES

Les humitats per filtracions subterrànies són consequència de les filtracions d’aigua en murs i parets, per falta de drenatge o per transferencia de la humitat del sól exterior als murs de l’edifici. Aquest tipus d’humitat sol afectar a soterranis i garatges subterranis.

Es manifesten amb l’aparició de verdet, salnitre i condenscaions, això fa que es deteriori la pintura i els materials de construcció convertint l’espai en poc saludable. És important prestar atenció a aquest tipus de problemes, ja que poden derivar en humitats importants que afectin a l’estructura general de l’edifici.

HUMITAT PER CONDENSACIÓ

La humitat per condensació es crea quan hi ha excés de vapor d’aigua  l’ambient, aquest tendeix a concentrar-se a les parets més fredes de la casa i forma condensació. El primer símptoma és l’aparició de gotes d’aigua a les finestres a primera hora del matí o la presència de floridura a les parets.

Les principals causes de la humitat per condensació són:

  • Producció excesiva d’humitat dins l’habittge
  • Ventilació insuficient o inexistent
  • Gran contrast tèrmic entre l’interior i l’exterior de l’habitatge
  • Habitatge hermètic

DIPÒSITS

Pel pas del temps els dipòsits es solen desgastar i esquerdar. Si són de formigó s’erosionen i si son de ferro es rovellen. Aquests fenòmens poden perjudicar el producte que emmagatzemen. Des d’AGGSA realitzem un esduti del problema i oferim els tractaments més adients per a cada tipus de dipòsit.

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial