Impermeabilització

LES COBERTES  I LES TERRASSES SÓN L’ELEMENT DE L’EDIFICI QUE NECESSITA SER REVISAT PERIÒDICAMENT I QUE HA DE TENIR UN MANTENIMENT ELEVAT PER TAL D’EVITAR PROBLEMES INNECESSARIS.

IMPERMEABILITZACIONS DE COBERTES  i TERRASSES I HUMITATS

Les cobertes  i les terrasses són l’element de l’edifici que necessita ser revisat periòdicament i que ha de tenir un manteniment elevat per tal d’evitar problemes innecessaris.

Les solucions impermeabilitzants, tenen una durabilitat màxima, en funció de les circumstàncies de cada cas, i passats uns anys, que poden ser entre 15 i 30, cal renovar la impermeabilització. Això exigeix gairebé sempre treballs d’obra per aixecar cobertes de teules o de rajoles i així poder col·locar la nova solució impermeabilitzant.

Existeixen molts sistemes diferents per impermeabilitzar cobertes, alguns especialment indicats per aplicar en la rehabilitació de cobertes antigues, altres més adequats per aplicar en cobertes d’edificacions d’obra nova.

 

ALTRES TIPOLOGIES D’HUMITATS:

Les conseqüències d’una mala impermeabilització són humitats, fongs, floridura, condensació, etc. Per a resoldre aquests problemes, tenim diferents opcions:

Humitats per capil·laritat

La humitat per capil·laritat es dona en murs i parets sense aïllament. Es crea una ascensió de la humitat del subsol, aquesta humitat puja per porus i capil·lars i s’evapora finalment a l’atmosfera.

L’aigua provinent de el subsol conté sals dissoltes.

A mesura que l’aigua s’evapora, les sals dissoltes cristal·litzen i es van dipositant en l’arrebossat, de manera que aquest es degrada juntament amb la pintura del mur i la fa saltar.

aggsa humitats

 

Humitats de filtració subterrànies

Humitat generada en murs i parets soterrades. Aquesta humitat ve donada per transferència del sòl exterior al mur, o paret de l’habitatge, per falta de drenatges o per una deficient impermeabilització.

aggsa Humitats de filtració subterrànies

 

 

Fosses d’ascensor

És el mateix que la filtració subterrània perquè les fosses s‘emplenen i no passen la inspecció i per tant els hi demanen que els impermeabilitzin. S’esdevé degut al deteriorament mecanisme ascensor.

 

Humitats per Condensacions

Humitat ambiental generada en l’habitatge i que es concentra en les parets més fredes de la casa. El primer símptoma són les gotes d’aigua en les finestres a primera hora del matí, encara que també pot aparèixer floridura en les parets i sostres, olor  d’humitat en algunes habitacions.

aggsa humitats condensacio

 

Dipòsits

Moltes vegades els dipòsits, per el pas del temps s’esquerden, s’erosionen si són de formigó i es rovellen si són de ferro. D’aquesta manera poden perjudicar el producte del seu interior. Contacta amb nosaltres i realitzarem un estudi per tal de veure quin és el tractament més adient pel problema.

 

Rehabilitació d'Edificis i Façanes

Impermeabilització

Treballs Verticals

Interiors

Aïllaments

Manteniment Industrial

Truca’ns: +34 972 30 21 63 |  639 12 25 53