El Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) qualifica a un conjunt de solucions constructives que tenen en comú aportar el necessari per a la seva cara exterior. Per tal de protegir la nostra façana de la irregularitat de les temperatures exteriors és instal·lar un bon Aïllament a la Façana del seu habitatge.

És de les millors opcions avui per avui, ja que assegura un alt rendiment en estalvi energètic i alhora ecològic i augmentant de manera significativa el confort amb l’aplicació del sistema d’aïllament de façana SATE.

L’aïllament de façana SATE combina la utilització d’un material aïllant tèrmic, i en alguns casos acústic, seguit d’un revestiment amb malla de PVC que assegura i garanteix l’eliminació de possibles esquerdes en un futur que s’originen pels possibles i freqüents moviments.

L’acabat decoratiu pot ser amb més textura o acabat més llis. Sempre és recomanable aplicar una bona pintura a part per augmentar la conservació de la seva nova façana SATE, de cara les inclemències meteorològiques hi degradació solar.

El nostre sistema d’Aïllaments Façana SATE Són molt aptes per a obra nova i per a rehabilitació i donen resposta a les diferents necessitats d’estalvi energètic, alhora que contribueixen a millorar les condicions de confort a l’interior de l’habitatge.

Detall aillament façana sate aggsa

Detall aillament façana sate aggsa

Com contribueixen els Aïllaments Façana SATE a l’eficiència energètica?

Redueix:
De manera significativa la transmissió tèrmica a través de parets exteriors.
Els costos de calefacció i refredament en un 50% o més.
La formació de floridura i el risc a condensacions.

Augmenta:
La durabilitat extra a la façana, mantenint la transpirabilitat de l’edifici.
La impermeabilitat a l’aigua de la pluja i permeabilitat al vapor d’aigua.
El confort tant en climes càlids com freds.
La higiene de l’edifici.

Elimina:
Els ponts tèrmics

Una bona solució per millorar des d’ara el confort, l’estalvi i la seguretat del teu habitatge.