AGGSA Grup neix com a empresa dedicada a la pintura i decoració d’interiors però a partir de l’experiència i el coneixement de les necessitats dels nostres clients, s’incrementen els serveis cap a les rehabilitacions, impermeabilitzacions i aïllaments.

La contínua evolució i l’enfocament cap a la millora dels nostres serveis va provocar una nova ampliació dels serveis cap al manteniment i neteja de cobertes i teulades.

Aquesta inquietud per la millora dels serveis ha portat que, en l’actualitat, AGGSA disposi d’un equip humà competent i polivalent per desenvolupar qualsevol de les feines i a més, que no aquesta no s’aturi, amb la finalitat d’ampliar serveis i clients.

AGGSA Grup, conscient de que el desenvolupament de les seves activitats s’ha d’orientar a la satisfacció dels nostres clients, considera que la gestió de la qualitat ha de ser un marc de referència de la nostra feina diària.

AGGSA pretén executar els treballs amb respecte al medi ambient i considera que cal conèixer amb profunditat l’impacte ambiental tant de les seves activitats com de les instal·lacions de què disposa.